Zapraszamy do kontaktu!

Aleksandra Sadura
Dyrektor Działu Komercjalizacji i Zarządzania
Tel. 733 548 550, asadura@nomar.waw.pl