• 15 000m²
  • 50 sklepów
  • 400 miejsc
    parkingowych
  • Stacja benzynowa
  • Punkty gastronomiczne

Aktualności